• Người Trung Hoa tin rằng chẳng có sự may mắn nào tồn tại được nếu không có cuộc sống trường thọ. Gia tăng tuổi thọ và quãng đời của mọi thành viên trong gia đình bằng cách trưng những biểu tượng của tuổi thọ trong nhà và kích hoạt tác động của những

xem tướng mắt tâm phong công cách tránh tà trong tháng cô hồn phòng hướng cửa phú quý xem tướng người gian ác c ý nghĩa ngày 29 tháng 2 giấc mơ sinh con gái thái dương Phong Người có số đào hoa hung ân Tươi Gia văn ma Sao Loc ton không vượng khí yêu sống giờ dinh Tử ong 6 lượng Trùng than Mẹo phong thủy vượng phu 12 con Lưỡng văn khấn các nghi lễ Việt nam sinh tứ chiêm bao thấy rắn cắn mình Phật xem menh người tục lệ xem phong Sao Phi liêm T m