phối màu cửa chính bóc mẽ c a cách bày bàn thờ vận mệnh nhà xem not ruoi phu nu tướng người mắt xếch cung ma kết và bảo bình bản mệnh Phật của người tuổi Ngọ người mệnh Khôn hợp màu gì ky la thọ sinh công đức của nhà Phật the huong ngũ hành âm dương kẻ bát tự đàn ông đẹp nhất thế giới ban tho Xem bói khuon mặt kéo Phu Tình yêu của Song Ngư ho bản mệnh Phật của người tuổi Tý hôn Coi bí ẩn ngày sinh của nhân mã Vòng tuổi thìn cửa chon ten theo ngu hanh Nguoi hinh người tuổi tý mệnh thủy tu vi cà ch xin xà m và và i mái tóc mơ thấy rắn đen trang thúy mơ thấy bọ Trán đàn ông thói quan vận hanh thông Đường Lâm đất đế vương thiên tướng đào hoa Cung bàng Lễ binh dat ten cho con Am tan Tuổi mơ thấy lưới Thu