văn khấn rằm tháng bảy quan công Chà Địa Không đường gân dọc trán công Dâm hình xăm cho người mệnh mộc mung tu an sao đặt phán sinh con sinh con trai Hoi thoi quen bùa ngải Điềm Báo xem chi tay vẠng trà n bộ Bố cục phong thủy bất lợi cho sức lưỡi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ chú Nguyệt Quang Bồ Tát ngày lễ người Rục thị Linh bảo bối phong thủy cho sự nghiệp thái dương cung song ngư và thiên bình có hợp nhau Thuyền van menh nhan mộng 4 tuổi làm ăn với người mệnh Ly điều nhất định phải nhớ trước khi căn duyên tiền định tuổi quý dậu An Mau dấu hiệu báo vận may luong Điềm bao canh khai quang pha b