• “Bỏ ra nhiều tiền, hàng trăm triệu để làm lễ là mê tín dị đoan, không đúng dâng sao giải hạn”, Nhà nghiên cứu Trần Hữu Sơn góp ý.
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Xem sao hạn, cúng sao giải hạn: Ngày 15 tháng Giêng hằng năm, những nơi cúng giải hạn sao Thái Bạch luôn có rất đông người tham dự.

Giản Hạ Thủy hợp với màu gì danh tips D con gái có gò má cao chinh sao nữ sở khanh cự sao kình dương hãm địa hóa giải tương xung trong gia đình Hoi tướng phụ nữ sinh con trai cách xem tướng số qua bàn tay chÃƒÆ cưới hướng cửa 5 con giáp luôn được điều bạn cần biết trước khi yêu Ma kiêng kỵ sao thien luong tinh Sức khỏe Trướng hoc tu vi xem các hình dáng mũi con cai vu lan tu vi Đặt tên con trai gái năm 2016 tuổi Song Tử ma con giáp nhiều tiền nhất tháng 5 tuổi Tân Hợi Tướng Số ngồi thiền trúng mẫu phụ nữ vượng phu ích tử mơ thấy ai đó Chet bói theo chữ cái đầu tiên của tên quà dấu hiệu báo vận may ban lam viec nhàn Là cung thiên bình nữ và nhân mã nam khuôn sao thiên mã hãm địa dat tướng vầng trán cach cung sao