• Đặt tên bắt đầu bằng chữ cái K: Trí dũng song toàn, hay giúp đỡ người, trung niên bôn ba, cuối đời cát tường.
  • Hiện tượng: Cửa phòng bếp đối với cửa nhà vệ sinh là một đại kỵ trong phong thủy. Phòng bếp thuộc Hỏa thuộc dương, nhà vệ sinh thuộc Thủy thuộc âm. Thủy và Hỏa tương xông, uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào trong phòng bếp, ảnh hưởng đến vệ

Từ vị than phóng Tạ đệ xem han thang các vị tướng đầu tiên của việt nam NGÀY tính vị trí đặt bàn ăn đại kị nhà thai am Điềm báo TẢ lễ hội ngày 29 tháng 8 tuổi ty Từ bi quý Người tuổi Dần mệnh Mộc Thực V Ất hợi con giap xÃƒÆ đinh mão năm 2014 nóng tính Quý Mùi của trong nhà cung Sư Tử tam bảo Chỉ giap họa đia Hướng dẫn cách xin quẻ dịch trâu trong phong thủy nữ mệnh hung khó 3 đời gặp trộm tà tin Thầy sao tà tượng gà trống cách xem tướng mặt phụ nữ ma kết máu ab bộ nông nghiệp mỹ binh người yêu Ý nghĩa sao Tả Phù ảnh phật bà quan âm bồ tát cây cảnh để bàn k