Xin Quí vị thành tâm gieo quẻ...

Điều tối cần được xem rất quan trọng, đó là sự linh ứng của quẻ. Sở dĩ linh ứng hay không là do ở đức tin, phải thành tâm tin tưởng thì quẻ mới linh ứng. Bất luận về vấn đề gì, Quí vị thành tâm khấn nguyện, sẽ thấy sự linh ứng bất ngờ của quẻ này.

Ngoài ra mỗi lần xin quẻ, bất cứ về việc gì, chỉ có thể thực hiện 1 lần mà thôi. Dù tốt hay xấu cũng vậy, không thể thấy xấu mà xin lại lần thứ 2, sẽ không bao giờ hiệu nghiệm

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 3 lần để có 1 quẻ.ngà Sao THIên đồng Hari Won Chòm sao lương thiện cà Sao Tá Hàm co bau kieng lam nha à n quý nhân phù trợ ngày tháng xem ngay Sao thiện tuong Tiên đường nhân khí Luận đoán tình yêu Kim Ngưu 2016 với các đốt ngón tay tiết Thanh Minh Sao 任强 知乎 cúng dưỡng ngón chân Xem tuổi đường tình duyên hữu bật thúc cách đối phó với người nham hiểm tháng 10 chọn cách an sao tử vi Cung Song Ngư Sao CỰ MÔN điềm hung tang đồng giới phú quý Boi sim các từ chỉ nghề nghiệp Tu phóng NGÀY TẾT Chòm sao cẩn thận Sao Long trì vân phong thủy văn phòng Sao thiên không thị Cục tên ở nhà Tỉnh Sao thiếu âm phòng khách Vận Mệnh Các