Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.điềm lành chàng nhân mã và nàng bạch dương huyen bi vết Thúy Kiều SAO các nhóm máu Địa họa đào hoa Giáp Số đào hoa và những bí mật phong thủy gieo quẻ Xem tuổi thầy đồ mơ thấy ngỗng tu vi xem Dậu Xem giờ sinh chữ M Tử Bình trà n tướng lưng dài vai rộng đinh tỵ Sao Trường Sinh bắt pokemon Sao TRIỆT bán chai lọ thủy tinh hcm Kiếp ma thổ tinh Tinh hợi Cửa Hàng mơ thấy bầu trời sao số tên cho con tiền kiếp 2005 Tuất cải Ý nghĩa sao Tuế Phá phù đại úy yoo bạch dương nữ o đàn ông miệng rộng thì sang Sao thien viet nhá ng nam tu Đạt ten con có số kình dương Sao Quốc Ấn sap