LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2022

Lịch Dương
Ngày 25 Tháng 09 năm 2022
25


02:22 - Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 30 Tháng 08 năm 2022
30

Giờ Kỷ Sửu VN, Ngày Tân Tỵ
Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Là ngày Chu Tức Hắc Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Thu phân (Giữa thu) - Kinh độ mặt trời 180°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Vấn đề của bạn không phải là vấn đề. Phản ứng của bạn mới là vấn đề.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
Sư Tử bói bài dự đoán ĐẦU Văn sao Thai duong Đặt tên cho con Dụng Tiền xu phong thủy Kình Dương Sao Thái dương at mao tuổi Tý Xem bởi con trai cung bảo bình khi yêu kiếm tiền hot boy Thái dương lá số tự vi cung hoàng đạo tướng cằm Và các loại cây phát tài phát lộc cung song tử và sư tử có hợp nhau met kiểu nhà không tốt gia con giáp thực dụng trong tình yêu Chính tinh quá xem tử vi Màu nào mang lại may mắn cho Bảo thọ quan đào vắng giấc mơ thấy cá lễ hội ngày 29 tháng 8 đế vương vân chi nhẫn Đoàn Hội Đền Bà Chúa Kho bàn thu ngân Tứ Luận Bàn Sao Họa Cho Nam ngay trúng vu lan la nhân tướng học là dần