NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 02/2024

Lịch Dương
1
Tháng 02

Lịch Âm
22
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 1/02/2024 nhằm Ngày 22/12/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 02

Lịch Âm
23
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 2/02/2024 nhằm Ngày 23/12/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 02

Lịch Âm
24
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 3/02/2024 nhằm Ngày 24/12/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 02

Lịch Âm
25
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 4/02/2024 nhằm Ngày 25/12/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 02

Lịch Âm
26
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 5/02/2024 nhằm Ngày 26/12/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 02

Lịch Âm
27
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 6/02/2024 nhằm Ngày 27/12/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 02

Lịch Âm
28
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 7/02/2024 nhằm Ngày 28/12/2023 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 02

Lịch Âm
29
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 8/02/2024 nhằm Ngày 29/12/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 02

Lịch Âm
30
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 9/02/2024 nhằm Ngày 30/12/2023 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 02

Lịch Âm
01
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 10/02/2024 nhằm Ngày 01/01/2024 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 02

Lịch Âm
02
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 11/02/2024 nhằm Ngày 02/01/2024 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 02

Lịch Âm
03
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 12/02/2024 nhằm Ngày 03/01/2024 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 02

Lịch Âm
04
Tháng 01

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 13/02/2024 nhằm Ngày 04/01/2024 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 02

Lịch Âm
05
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 14/02/2024 nhằm Ngày 05/01/2024 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 02

Lịch Âm
06
Tháng 01

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 15/02/2024 nhằm Ngày 06/01/2024 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 02

Lịch Âm
07
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 16/02/2024 nhằm Ngày 07/01/2024 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 02

Lịch Âm
08
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 17/02/2024 nhằm Ngày 08/01/2024 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 02

Lịch Âm
09
Tháng 01

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 18/02/2024 nhằm Ngày 09/01/2024 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 02

Lịch Âm
10
Tháng 01

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 19/02/2024 nhằm Ngày 10/01/2024 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 02

Lịch Âm
11
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 20/02/2024 nhằm Ngày 11/01/2024 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 02

Lịch Âm
12
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 21/02/2024 nhằm Ngày 12/01/2024 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 02

Lịch Âm
13
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 22/02/2024 nhằm Ngày 13/01/2024 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 02

Lịch Âm
14
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 23/02/2024 nhằm Ngày 14/01/2024 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 02

Lịch Âm
15
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 24/02/2024 nhằm Ngày 15/01/2024 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 02

Lịch Âm
16
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 25/02/2024 nhằm Ngày 16/01/2024 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 02

Lịch Âm
17
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 26/02/2024 nhằm Ngày 17/01/2024 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 02

Lịch Âm
18
Tháng 01

Ngày Rất Xấu

Thứ Ba Ngày 27/02/2024 nhằm Ngày 18/01/2024 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 02

Lịch Âm
19
Tháng 01

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 28/02/2024 nhằm Ngày 19/01/2024 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 02

Lịch Âm
20
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 29/02/2024 nhằm Ngày 20/01/2024 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
Xem Tiếp


cách phong thủy trong kinh doanh bọ cạp nam và sư tử nữ kim ngưu phong thủy nhà ở tốt cho việc mang thai nổi 12 địa chi huyền bí tĩnh tâm tự tại tử vi cung thìn phụ nữ chân to Thầy 1993 cong鎈 bị lông mơ thấy răng Sao Hóa quyền hoả tinh Giáp Thân khởi bức tranh TÃ câu nói của lão tử hạ chí Thắng tà y phú quý binh ty nam mang Sao bệnh cay phong thuy thiên mã giac Sao Van khuc ân quang Kinh dịch tục mơ thấy máu Nhân duyên đá phong thủy Hội Nghinh Ông niệm Phật gỗ Đà Tâm thầy Boi tinh duyên tướng phú quý lịch sinh tử duyên vợ chồng