Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Chúng tôi vừa phát hành phần Bói quẻ đầu năm được XemTuong.net phát triển đựa theo tài liệu xưa cũ, gồm có 64 quẻ Á Rập xem về tiền tài, tình duyên, gia đạo, linh nghiệm vô cùng. Quẻ này có thể xử dụng bất cứ lúc nào và ở đâu, mỗi khi có việc cần, quý vị cứ khấn nguyện rồi xin quẻ sẽ thấy ứng nghiệm không sai. Nhất là dịp đầu năm, muốn biết công việc làm ăn, tình duyên, gia đạo trong năm mới ra sao, quý vị thử xem quẻ 1 lần để tiên nghiệm sự huyền bí của quẻ.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 07/2020

Lịch Dương
1
Tháng 07

Lịch Âm
11
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 1/07/2020 nhằm Ngày 11/05/2020 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 07

Lịch Âm
12
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 2/07/2020 nhằm Ngày 12/05/2020 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 07

Lịch Âm
13
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 3/07/2020 nhằm Ngày 13/05/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 07

Lịch Âm
14
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 4/07/2020 nhằm Ngày 14/05/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 07

Lịch Âm
15
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 5/07/2020 nhằm Ngày 15/05/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 07

Lịch Âm
16
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 6/07/2020 nhằm Ngày 16/05/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 07

Lịch Âm
17
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 7/07/2020 nhằm Ngày 17/05/2020 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 07

Lịch Âm
18
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 8/07/2020 nhằm Ngày 18/05/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 07

Lịch Âm
19
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 9/07/2020 nhằm Ngày 19/05/2020 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 07

Lịch Âm
20
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 10/07/2020 nhằm Ngày 20/05/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 07

Lịch Âm
21
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 11/07/2020 nhằm Ngày 21/05/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 07

Lịch Âm
22
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 12/07/2020 nhằm Ngày 22/05/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 07

Lịch Âm
23
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 13/07/2020 nhằm Ngày 23/05/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 07

Lịch Âm
24
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 14/07/2020 nhằm Ngày 24/05/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 07

Lịch Âm
25
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 15/07/2020 nhằm Ngày 25/05/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 07

Lịch Âm
26
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 16/07/2020 nhằm Ngày 26/05/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 07

Lịch Âm
27
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 17/07/2020 nhằm Ngày 27/05/2020 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 07

Lịch Âm
28
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 18/07/2020 nhằm Ngày 28/05/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 07

Lịch Âm
29
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 19/07/2020 nhằm Ngày 29/05/2020 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 07

Lịch Âm
30
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 20/07/2020 nhằm Ngày 30/05/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 07

Lịch Âm
01
Tháng 06

Ngày Cực Xấu

Thứ Ba Ngày 21/07/2020 nhằm Ngày 01/06/2020 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 07

Lịch Âm
02
Tháng 06

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 22/07/2020 nhằm Ngày 02/06/2020 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 07

Lịch Âm
03
Tháng 06

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm Ngày 23/07/2020 nhằm Ngày 03/06/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 07

Lịch Âm
04
Tháng 06

Ngày Cực Xấu

Thứ Sáu Ngày 24/07/2020 nhằm Ngày 04/06/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 07

Lịch Âm
05
Tháng 06

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Bảy Ngày 25/07/2020 nhằm Ngày 05/06/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 07

Lịch Âm
06
Tháng 06

Ngày Cực Xấu

Chủ Nhật Ngày 26/07/2020 nhằm Ngày 06/06/2020 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 07

Lịch Âm
07
Tháng 06

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 27/07/2020 nhằm Ngày 07/06/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 07

Lịch Âm
08
Tháng 06

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 28/07/2020 nhằm Ngày 08/06/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 07

Lịch Âm
09
Tháng 06

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 29/07/2020 nhằm Ngày 09/06/2020 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 07

Lịch Âm
10
Tháng 06

Ngày Cực Tốt

Thứ Năm Ngày 30/07/2020 nhằm Ngày 10/06/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 07

Lịch Âm
11
Tháng 06

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 31/07/2020 nhằm Ngày 11/06/2020 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
Xem Tiếp


thien duong Hội Đống Đa Lễ hội hoẠhoa tay huong ong thi xem tử vi nữ mạng tuổi quý hợi phong tục khai xuân khai SAO TỬ TRONG TỬ VI Sao THÁI DƯƠNG nam tu xem tử vi Điểm danh những con giáp lãng nguyên nhân chia tay của chòm sao qua bao con giáp thành đạt sông xem tử vi Đoán khả năng tiêu tiền qua Học tử vi Hội Côn Sơn con sao trực phù trong lá số tử vi vat tướng số đàn ông mặt chữ điền tính cách 12 cung trên tướng mặt tu vi Xem bói bàn tay thất bại trong sự Sao Thiên khốc phong thuy nha chung cu năm tuổi có nên kết hôn quan hệ trong đêm giao thừa hoa mùi bàn thờ phật theo phong thủy tu vi Tử vi tháng tránh sinh con năm 2015 lỗi phong thủy phương pháp sinh con trai con gái như ý xem boi online người tuổi Sửu Vương Khánh ecircle hospitality nhạc phim quan âm bán cá Huong ke giuong Máy dan ta chòm sao có trách nhiệm Xem ngay tot van khan gia tien anh chàng